Városi László 2. oldala
0.jpg=próba
Belépés

azaz:

(ide a fenti képen látható ellenőrző számot kell beírni, belépéskor is és regisztrációkor is)

Új regisztráció
WEB oldal is

Név:
Jelszó:

varosilaszlo
Admin (HA5NG)
Szerkezeti felépítés (megtekintés, módositás)
Szerkezeti felépítés (vázlat)
Üzenet módosító (megtekintő) gombok
Tagok
Központi üzenet
Ez a r?sz ?rja le, hogy mi?rt is l?tezik ez a honlap, illetve hogy ez az oldal konkr?tan mir?l sz?l. Adott esetben persze el is lehet hagyni, pl. a f?oldaladr?l (vagy valamelyik m?sikr?l) nyitottad meg ezt az oldalt, ?s a nyit? oldalon m?r le?rtad, hogy itt lehet besz?lgetni mondjuk a k?k b?ln?k megment?s?r?l. Ekkor sem a k?zponti ?zenetnek, sem a napl?nak nincs jelent?s?ge, oldalad k?z?ps? r?sze kiz?r?lag a k?k b?ln?k megment?s?r?l nyitott t?m?t (hozz?sz?l?sok halmaz?t) tartalmazhatja. Nyilv?nval?, hogy mindig a konkr?t helyzet d?nti el, hogy mi sz?ks?ges ?s mi nem, de ?ltal?nosan elmondhat?, hogy minden oldalnak l?tezik egy k?zponti ?zenete (t?m?ja) :-).

A k?zponti ?zenetben c?lszer? egy vagy t?bb k?pet is elhelyezni (ez nyilv?n az ?zenet hossz?t?l, valamint t?m?j?t?l is f?gg).
Bevezető üzenet a naplódhoz
Itt ?rhatod le, hogy mir?l is sz?l val?j?ban ez a napl?. Val?sz?n?leg kapcsol?dik a k?zponti ?zenethez, de ez m?gis egy ?n?ll? ?gat k?pvisel. Amennyiben nincs sz?ks?ged egy ilyen tov?bbi bevezet?re (felvezet?sre), akkor egyszer?en t?r?ld ki ezt az ?zenetet (hozz?sz?l?st), ha pedig igen, akkor t?ltsd ki annak megfelel?en :-)!
Bevezető üzenet a vendégkönyvedhez
Itt ?rhatod le, hogy mi?rt is nyitottad ezt a vend?gk?nyvet. Az embereket sokszor b?ztatni kell az ?r?sra, itt megteheted ezt: b?ztasd ?ket, hogy b?tran mondj?k el v?lem?ny?ket err?l az oldalr?l, legf?k?pp pedig a k?zponti ?zenetedr?l (mondanival?dr?l). K?rhetsz javaslatokat a tov?bbiakra n?zve, stb.

ellenörzőszám